"We abuse land because
we regard it as a commodity belonging to us. When we
see land as a community
to which we belong, we may
begin to use it with love
and respect."
Leopold, Aldo

Rreth Une Ricikloj

Une Ricikloj është një nismë mjedisore që synon të motivojë komunitetin dhe individët për një mjedis sa më të qëndrueshëm me më pak mbeturina. Kjo nisëm ofron një program të mirëfilltë të riciklimit dhe shërbimit ekologjik për ndarjen dhe grumbullimin e mbeturinave në zyra, biznese, qëndra tregtare dhe më gjerë. Ne besojmë se riciklimi ësh të jetësor për mjedisin tonë, është e mirë për komunitetin, për bashkinë, për bizneset dhe organizatat.

Na ndiq:

Galeria Foto & Video

Unë Ricikloj është ende në fillimet e saj, por ju mund të shfletoni galerinë tonë për tu njohur me hapat e parë të nismës apo të postoni fotot tuaja për riciklimin.